Skagerakfisk

Godkjente fiskemottak og kjøpere

AKERSHUS

Son Brygge

 

AUST-AGDER

Risør Fiskemottak

Arendal Fiskemottak

Fiskernes Salgslag Grimstad

 

TELEMARK

Langesundfisk

Kragerø Sjømat

 

VEST-AGDER

Domstein Sjømat, Flekkerøy http://domstein.no/

Fiskesalg, Kristiansand http://fiskesalg.no/

Reinhartsen, Kristiansand http://www.reinhartsen.no/

Fiskelaget, Mandal http://www.fiskelaget.no/

Bålyfisk, Lindesnes http://www.balyfisk.no/

Skalldyr Norge, Farsund

Ulland, Flekkefjord

 

VESTFOLD

Brødrene Berggren http://www.brodreneberggren.no/

Hvasser Fiskemottak

Stavern Fiskemottak

 

ØSTFOLD

Fjordfisk, Utgårdskilen http://www.fjordfisk.no/

Fjordfisk, Skjærhalden

Br. Skogens Fiskehandel, Engelsviken