Skagerakfisk

Søknad om kaisalg

Før utfylling av søknad, vennligst gjør deg kjent med gjeldende vilkår for kaisalg ved å klikke på denne lenken > Vilkår for salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker 

Søknad om dispensasjon for salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker.
Søknad om fritak for elektronisk registrering av sedler