Skagerakfisk

Søknad om kaisalg

Før utfylling av søknad, vennligst gjør deg kjent med gjeldende vilkår for kaisalg ved å klikke på denne lenken > Vilkår for salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker 

Papirbasert søknadsskjema finner du ved å klikke på denne lenken > Søknadsskjema kaisalg

Søknad om dispensasjon for salg av egen fangst fra eget fartøy direkte til forbruker.
Søknad om fritak for elektronisk registrering av sedler