Skagerakfisk

Sporbarhet (Chain of Custody) - MSC

Skagerakfisk administrerer sporbarhetssystemet MSC Chain of Custody.

Skagerakfisk-gruppen er en overbygning for fiskemottak og kjøpere av fangst i førstehånd langs Skagerrakkysten og administrerer sporbarhetssystemet MSC Chain of Custody.

En oversikt over medlemmene i gruppen finnes på nettsidene til Marine Stewardship Council.

 

Sertifikat MSC Chain of Custody

Håndbok for fiskemottak