Skagerakfisk

Torsk, sei, hyse og lysing er sertifiserte fiskerier

Fire viktige arter som fiskes av norske fiskefartøy i Nordsjøen og Skagerrak (ICES-område IV og IIIA) er sertifisert.

Du kan lese mer om detaljene i sertifiseringen på MSC sine nettsider ved å klikke HER.

 

> Lenke til sertifikat