Skagerakfisk

Registrering som fisker

Drømmer du om å bli fisker? Her finner du skjema for å registrere deg som fisker langs Skagerrakkysten.

 

For deg som ønske å starte fiske med merkeregistrert fartøy viser vi til veiledningen fra Fiskeridirektoratet.

 

For at fangst og oppgjør skal gå rett for seg, må du registrere deg som fisker.

Dette gjøres enkelt ved hjelp av skjemaet nedenfor.

Skjema for registrering som ny fisker i Skagerakfisk SA:

Ny fisker i Skagerakfisk SA

 

I tillegg anbefaler vi at du registrerer deg som bruker av vår elektroniske tjeneste, Ekstranett.

Den vil gi deg tilgang til fangstdata, samt elektroniske avregninger.

Skjema for registrering av bruker for elektroniske tjenester:

Brukeravtale Ekstranett