Skagerakfisk

BESØKSADRESSE:
Lagmannsholmen 1
4610 Kristiansand

POSTADRESSE:
Postboks 401
4664 Kristiansand

Telefon: 38 12 42 00

Telefaks: 38 02 34 53

E-post: [email protected]

Org.Nr.: 946 768 871